Welkom

13 Scholen katholiek basisonderwijs die op het grondgebied

van Kaprijke en Lievegem de handen in elkaar slaan!

ONZE BOUWSTENEN

Onze onderwijsgroep vormt een warme leer- en leefgemeenschap met geloof en vertrouwen in elke leerling. Bij ons heeft elk kind een naam en een gezicht.

Vakbekwame leerkrachten werken sterk leerlinggericht waarbij een gezonde balans gezocht wordt tussen ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en programmagericht onderwijs.

We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan, rekening houdend met de talenten van elke leerling. We leren onze kinderen de waarden van het leven en we vormen hen, met kwalitatief onderwijs en binnen elke leeftijdsgroep om zo zelfstandig en autonoom mogelijk te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Gemeenschappelijke diensten ondersteunen de individuele scholen en de schoolbesturen.

De lokale waarden en verbondenheid met de lokale leefgemeenschap zijn van essentieel belang bij de uitbouw van ons onderwijs.

We dagen onze kinderen uit om met al hun talenten aan de slag te gaan en mee te bouwen aan een samenleving die solidariteit en verbondenheid waar maakt. Deze christelijke waarden stellen we vanuit de katholieke dialoogschool voorop.

Di 13  september 2022

BASO-overleg

Wo 14 september 2022

Directievergadering SG

Do 15 september 2022

CASS

Di 20 september 2022

RvB Lovendegem

Wo 21 september 2022

DCBaO Brussel

Di 27 september 2022

Directievergadering KOV

Vrij 14 oktober 2022

Themadag directies SG

Do 20 oktober 2022

VOCODI Bisdom

Vrij 21 oktober 2022

Inforonde KOV

Di 25 oktober 2022

DCBaO Gent

Wo 26 oktober 2022

DCBaO Brussel

Do 27 oktober 2022

VOCODI Meetjesland

Di 8 november 2022

Colloquium

Wo 9 november 2022

Colloquium

Do 10 november 2022

Colloquium

Di 22 november 2022

RvB Lovendegem

Wo 23  november 2022

Conferentie SG

Woe 14 december 2022

Directievergadering SG

Do 15 december 2022

CASS

Di 17  januari 2023

RvB Lovendegem

Wo 25 januari 2023

DCBaO Brussel

Do 26  januari 2023

Directievergadering SG

Di 31 janauri 2023

Themadag directies KOV

Do 2 februari 2023

VOCODI Meetjesland

Di  7 februari 2023

Inforonde KOV

Do 9 februari 2023

CASS

Ma 13 februari 2023

DCBaO Gent

Wo 15 februari 2023

Directievergadering SG

Do 16 maart 2023

VOCODI Bisdoml

Wo 1 maart 2023

DCBaO Brussel

Di 21 maart 2022

RVB Lovendegem

Wo 22 maart 2023

DCBaO Brussel

Do 23 maart 2023

Directievergadering SG

Wo 26 april 2023

DCBaO Brussel

Wo 2 mei 2023

DCBaO Gent

Do 11 mei 2023

Directievergadering SG

Di 16 mei 2023

VOCODI Bisdom

Di 16 mei 2023

RvB Lovendegem

Do 25 mei 2023

VOCODI Meetjesland

Di 30 mei 2023

BASO-overleg

Wo 31 mei 2023

DCBaO Brussel

Do 1 juni 2023

Directievergadering SG

Di 6 juni 2023

Directievergadering OVL

Do 8 juni 2023

CASS

Vrij 9 juni 2023

Inforonde KOV

Di 13 juni 2023

OCSG

Di 20 juni 2023

Alg. Verg. SB Lovendegem

Di 4 juli 2023

Directievergadering SG

1ste trimester

2de trimester

3de trimester

Belangrijke data 2022 - 2023