Welkom

13 Scholen katholiek basisonderwijs die op het grondgebied

van Kaprijke en Lievegem de handen in elkaar slaan!

ONZE BOUWSTENEN

Onze onderwijsgroep vormt een warme leer- en leefgemeenschap met geloof en vertrouwen in elke leerling. Bij ons heeft elk kind een naam en een gezicht.

Vakbekwame leerkrachten werken sterk leerlinggericht waarbij een gezonde balans gezocht wordt tussen ontwikkelingsgericht, ervaringsgericht en programmagericht onderwijs.

We bieden kwaliteitsvol onderwijs aan, rekening houdend met de talenten van elke leerling. We leren onze kinderen de waarden van het leven en we vormen hen, met kwalitatief onderwijs en binnen elke leeftijdsgroep om zo zelfstandig en autonoom mogelijk te kunnen functioneren in onze maatschappij.

Gemeenschappelijke diensten ondersteunen de individuele scholen en de schoolbesturen.

De lokale waarden en verbondenheid met de lokale leefgemeenschap zijn van essentieel belang bij de uitbouw van ons onderwijs.

We dagen onze kinderen uit om met al hun talenten aan de slag te gaan en mee te bouwen aan een samenleving die solidariteit en verbondenheid waar maakt. Deze christelijke waarden stellen we vanuit de katholieke dialoogschool voorop.

Wo 6 september 2023

Directievergadering SG

Do 7 september 2023

Infomoment Piraeus

Di 12 september 2023

Directievergassdering OVL

Wo 13 september 2023

DCBaO Brussel

Do 14 september 2023

CASS

Ma 25 september 2023

Onthaal nieuwe lkrn

Di 28 september 2023

RvB Lovendegem

Wo 11 oktober 2023

DCBaO Brussel

Do 12 oktober 2023

VOCODI Bisdom

Do 19 oktober 2023

VOCODI Meetjesland

Ma 23 oktober 2023

DCBaO Gent

Di 24 oktober 2023

Inforonde Kath. Ond.

Wo 25 oktober 2023

Directievergadering SG

Di 9 november 2023

Update cursus EHBO

Ma 13 november 2023

Directieveragdering OVL

Wo 22 november 2023

Conferentie SG

Do 23 november 2023

RvB Lovendegem

Do 30 november 2023

Opleidingsadviesraad Art.

Wo 13 december 2023

Directievergadering SG

Do 13 december 2023

Nascholing Datawijzer

Do 14 december 2023

CASS

Wo 20 december 2023

RvB Zomergem

Vr 19 januari 2024

Directievergadering SG

Di 23 januari 2024

VOCODI Meetjesland

Wo 24 januari 2024

DCBaO Brussel

Ma 29 janauri 2024

Themadag directies KOV

Di 6 februari 2024

Inforonde Kath. Ond.

Do 8 februari 2024

VOCODI bisdom

Do 8 februari 2024

CASS

Di 20 februari 2024

BASO-overleg

Wo 28 februari 2024

DCBaO Brussel

Wo 13 maart 2024

Colloquium

Do 14 maart 2024

Colloquium

Vr 15 maart 2024

Colloquium

Wo 20 maart 2024

DCBaO Brussel

Do 21 maart 2024

RVB Lovendegem

Wo 27 maart 2024

Directievergadering SG

Wo 24 april 2024

DCBaO Brussel

Ma 6 mei 2024

Directievergadering OVL

Di 14 mei 2024

Directievergadering SG

Do 16 mei 2024

VOCODI Bisdom

Di 21 mei 2024

DCBaO Gent

Wo 22 mei 2024

Directievergadering OVL

Do 23 mei 2024

VOCODI Meetjesland

Do 23 mei 2024

RvB Lovendegem

Vr 24 mei 2024

Centrumraad CLB

Wo 29 mei 2024

DCBaO Brussel

Do 30 mei 2024

BASO-overleg

Di 4 juni 2024

Directievergadering SG

Di 4 juni 2024

CASS

Do 6 juni 2024

RvB Lovendegem

Di 11 juni 2024

Inforonde KOV

Di 18 juni 2024

OCSG

Di 2 juli 2024

Directievergadering SG

1ste trimester

2de trimester

3de trimester

Belangrijke data 2023 - 2024